Overige diensten


Begeleiding woningaanpassingenBegeleiding bij het vinden van uw nieuwe (senioren) woning | Meergeneratie woningen | Groepswonen voor ouderen | Ontwikkeling van (kleinschalige) woonzorg complexen | Bouwconsulten | Bouwtechnische keuringen

1. Begeleiding woningaanpassingen door Wonen Vitaal

shutterstock_64377412Wonen Vitaal ondersteunt & ontzorgt u bij de uitvoering van woningaanpassingen. Wonen Vitaal staat u deskundig terzijde met ontwerpadvies, het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen bij een woninguitbreiding en/of functionele aanpassing. Wonen Vitaal zorgt voor scherpe offertes en biedt de begeleiding bij de realisatie van de functionele aanpassingen en de installatie van hulpmiddelen.

  • Advies, ontwerp en vergunningsprocedures
  • De voorbereiding tot uitvoering (offerte trajecten, bouwvergunningsprocedures en onderhandeling en contractvorming met diverse betrokken partijen)
  • De begeleiding en toezicht op de uitvoering van de woningaanpassingen

 

2. Begeleiding bij het vinden van uw nieuwe (senioren) woning met Wonen Vitaal

Mocht met een analyse duidelijk worden, dat een thuissituatie niet langer voldoet aan woonwensen en/of dat noodzakelijke aanpassingen niet zijn te realiseren dan biedt Wonen Vitaal ondersteuning bij het vinden van passende alternatieve huisvesting. Er zijn hiervoor vaak meer mogelijkheden dan uw wellicht zou vermoeden.

3. Meer generatie woningen begeleid door Wonen Vitaal

Een in toenemende mate meer populair wordende oplossing is de meergeneratie of ook wel kangoeroewoning genoemd. Het uitgangspunt hierbij is dat de kinderen bij de ouders komen wonen of andersom ouders bij de kinderen. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid voor het woonwelzijn van alle betrokkenen. Belangrijke voorwaarde bij meer generatie-samenleef-situaties is dat alle partijen hun zelfstandigheid kunnen behouden maar ook dat de wederzijdse contact mogelijkheid zeer laagdrempelig is. De mantelzorg kan hierdoor optimaal worden georganiseerd, doch andersom geldt ook dat grootouders nabij zijn om bijvoorbeeld de ondersteunende zorg voor de (klein)kinderen te bieden.

Wonen Vitaal staat u deskundig terzijde met een ontwerpadvies, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen bij eventuele woninguitbreiding en/of functionele aanpassingen. Ook in de begeleiding bij de realisatie functionele aanpassingen biedt Wonen Vitaal adequate ondersteuning. Wonen Vitaal biedt u betrokken en op maat toegesneden expertise voor deze samen-leven-we-verder initiatieven.

4. Groepswonen voor ouderen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-initiatieven) in samenwerking met Wonen Vitaal

Een woongroep is een groep mensen die er bewust voor kiezen om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties. Woongroepen worden vaak verward met communes, waar men alles samen doet en alles samen deelt. In woongroepen is er echter een mate van zelfstandigheid van de bewoners.  Mensen kunnen kiezen om in een woongroep te leven vanwege ideologische, sociale, religieuze of financiële redenen. Een woongroep wordt ook wel een leefgemeenschap genoemd. Woongroepen kunnen zowel op zichzelf staan als in een groter verband. Ook kan een woongroep zowel een huurwoning als een koopwoning bewonen.

Daarnaast zijn er steeds meer CPO-initiatieven, waarbij mensen samen grond aankopen en hun eigen nieuwbouwproject ontwikkelen. Gelijkgestemden senioren willen daarmee het heft in eigen hand houden en niet afhankelijk worden van hun kinderen of instanties. Ouderen geven zo hun eigen woonsituatie vorm en willen daarmee voorsorteren om zo lang mogelijke zelfstandigheid, door elkaar onderling te helpen, met elkaar zaken te regelen en/of als collectief diensten en service in te kopen.

Wonen Vitaal is enthousiast pleitbezorger voor deze nieuwe woonvormen en ervaren in de realisatie ervan; wij staan u terzijde bij het vinden, ontwikkelen of verwerven van een passend initiatief. Graag adviseren wij u hierbij tevens met advies voor woningaanpassingen, ontwerp- & vergunning trajecten en bouwbegeleiding.

5. Ontwikkeling van (kleinschalige) woonzorg complexen door Wonen Vitaal

De behoefte aan ontwikkeling van kleinschalige woonzorg complexen voor zelfstandig wonende  ouderen in levensloopbestendige woningen is groot. Voor het concept levensloopbestendige wonen waar zelfstandig wonen met optimale zorg- en dienstverlening wordt gecombineerd beschikt Wonen Vitaal over jarenlange ervaring in de ontwikkeling van deze populaire initiatieven.

Onze expertise voor de ontwikkeling van deze initiatieven is bieden wij B2B aan woningbouwvereniging, zorgorganisaties of voor CPO-initiatieven. Wij staan u graag terzijde met het leveren van programma van eisen, locatie- en ontwerpcondities en wij kunnen desgewenst een haalbaarheidsstudie met schetsontwerp of de trekkersrol voor de projectontwikkeling voor u verzorgen.

05 1ste verdieping

6. Bouwconsulten door Wonen Vitaal

Een bouwkundig consult is een voordelige manier om bouwkundige expertise in te huren voor deskundig advies en de beoordeling van zeer uiteenlopende bouwkundige problemen. Een bouwkundig adviseur van Wonen Vitaal bezoekt voor de beoordeling van een specifiek enkelvoudig bouwkundig probleem dan uw woning. Voorbeelden waarbij de hulp van een bouwkundig deskundige wordt ingeroepen zijn onder andere vochtproblemen en scheurvorming. De bouwkundige zal in overleg met u de situatie ter plaatste opnemen en een probleem oplossend advies opstellen.

Tevens worden bevindingen vastgelegd in een basisrapportage voorzien van foto’s en/of een basisrapportage met foto’s en een kostenraming.

7. Bouwtechnische keuring door Wonen Vitaal

Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is verstandig bij de aan- of verkoop van uw woning. Het geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of informatie, die u kunt gebruiken bij onderhandelingen.  De keuring wordt bij voorkeur in uw aanwezigheid uitgevoerd door een ervaren bouwkundige specialist van Wonen Vitaal. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, door de inspecteur ter plaatse informatie verzameld voor de rapportage en kunnen eventueel vragen en/of opmerkingen over de woning aan de orde worden gesteld.

Alle bouwkundige- en installatie onderdelen van de woning, zowel voor de binnen- als buitenzijde worden beoordeeld. Over de bevindingen van de inspectie wordt een uitgebreide rapportage met foto’s beschikbaar gesteld, welke per mail wordt toegestuurd. Indien er geen email adres beschikbaar is dan wordt van de rapportage uiteraard een geprinte versie verzonden.