Woninganalyse (Quickscan) & Financierings opties


Het is erg belangrijk en verstandig om vooruitlopend op een financiering van woningaanpassingen te beginnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van aanpassing op basis van uw eigen woonwensen en toekomstverwachting. De uitvoering van een quickscan door Wonen Vitaal is hierbij de eerste stap.

Bij het thuisbezoek door Wonen Vitaal wordt ook het woongebouw beoordeeld; het kan immers noodzakelijk zijn dat ook de toegankelijkheid naar uw woning verbetering behoeft. Het zou onjuist zijn om een woning rollator-of-rolstoel toegankelijk te maken als voor het woongebouw niet een vergelijkbare toegankelijkheid valt te realiseren. Tevens wordt naar de voorzieningen zoals winkels, zorgvoorziening en openbaar vervoer in de omgeving gekeken, omdat de nabij- en bereikbaarheid van deze voorzieningen cruciaal kunnen zijn voor het blijvend zelfstandig wonen.

Indien de quickscan uitwijst, dat aanpassingen ter verbetering van uw woonsituatie niet met voldoende kwalitatief resultaat kunnen worden uitgevoerd, dan wordt alleen een voorrijdtarief van € 99,00 inclusief BTW in rekening gebracht en is Wonen Vitaal graag bereidt om u te begeleiding bij het vinden van alternatieve huisvesting.

shutterstock_125999900

Wonen Vitaal zal bij het thuisbezoek, waarbij uw wensen of bijzonderheden aan de orde kunnen komen, samen met u de woning per ruimte bekijken en waar nodig inmeten, fotograferen en/of schetsen. Wonen Vitaal gebruikt deze gegevens uitsluitend voor interne analysedoeleinden om te komen tot een correcte rapportage met verbetervoorstellen gebaseerd zijn op uw specifieke woonsituatie.

Na het thuisbezoek zal Wonen Vitaal de rapportage nader uitwerken, waarna er op mag worden gerekend dat deze binnen één werkweek hetzij per email dan wel per post zal worden toegezonden.

 

 

Tarief Quickscan

Voor advies, ontwerp en uitvoering van woningaanpassingen zal het in de toekomst zo zal zijn dat deze door u zelf zullen moeten worden bekostigd. Wonen Vitaal is u hierbij met expertise graag van dienst als úw deskundige partner óók voor vergunnings- en financieringstrajecten. De middels een quickscan verzamelde informatie kan Wonen Vitaal ten behoeve van een financieringsaanvraag voorzien van een aanvullend maatwerk met waar nodig schetsplannen en een aanpassingsbegroting specifiek voor uw woonsituatie. Ook voor offerteaanvragen en de begeleiding tijdens de uitvoering van de woningaanpassingen biedt Wonen Vitaal deskundige ondersteuning, zodat u bij de realisatie van de aanpassingen de kosten beheerst worden en de kwaliteit van werkzaamheden worden geoptimaliseerd.

Wonen Vitaal rekent voor de uitvoering van een quickscan € 345,00 inclusief BTW en kan u voor een specifiek (maatwerk) advies op uw aanvraag een vrijblijvende  aanbieding doen.

Voor de financiering van uw woonaanpassing zijn er een aantal opties beschikbaar;

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo ) gaat veranderen. De uitvoering van deze regeling is in handen van de gemeente, die hierbij uitgaat van de meest voordelige- en adequate oplossing in uw situatie. Centraal bij de gemeente staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hen te ondersteunen om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben blijft de AWBZ bestaan. In de praktijk houdt dit in dat ouder worden geen recht (meer) geeft op vergoedingen voor het aanpassen van de woning. Alleen mensen die ernstig gehandicapt of ziek worden of zijn kunnen nog bij de gemeente terecht. Veel woningaanpassingen worden daarom niet meer vergoed door de gemeente, dit beleid kan per gemeente verschillen. Algemene tendens is dat ouderen, zeker indien er sprake is van een hoger eigen inkomen, veelal kleinere woningaanpassingen zelf moeten aanschaffen.shutterstock_129116498
  • Er bestaan gelukkig ook fiscale mogelijkheden om de kosten voor woningaanpassingen ( ook ontwerp- en voorbereidingskosten ) af te trekken als bijzondere ziektekosten. Hoewel ook hier beperkingen en drempels bestaan, kan deze weg u soms meer opleveren tegen minder moeite.
 Eén van de voorwaarden, die de fiscus  telt is dat er een medische noodzaak voor de aanpassingen kan worden aangetoond.
  • U kunt op eigen kosten veel zelf doen; hierbij bent u dan niet afhankelijk van de eisen die door toetsende instanties kunnen worden gesteld. Er is echter ook geen controle op de deugdelijkheid van mogelijke aanpassingen. Investeren in professionele ondersteuning bij uw plannen betaalt zich altijd terug. Zowel bij het ontwikkelen van uw plannen, als in het overleg over vergunningen en het vaststellen van de kosten.
  • Wonen Vitaal biedt bij alle financieringstrajecten deskundige begeleiding en dus de mogelijkheid u bij de vele vaak complexe aanvraagaspecten zorg uit handen te nemen en op maat ondersteuning te bieden.

 

Aanvraag Woninganalyse

Initialen (verplicht)

Achternaam (verplicht)

 heer mevrouw

Straatnaam + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Email (verplicht)

Type Woning (verplicht)

Bouwjaar (verplicht)

Eigendom / Huur (verplicht)
 Eigen Woning Huurwoning